Oferta

Nasza firma oferuje kompleksowy zakres usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest obejmujący:

 • demontaż oraz zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest
 • transport oraz unieszkodliwienie materiałów azbestowych
 • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania na usuwanie azbestu
 • formalności prawne przed i po zakończeniu prac, w tym:
  1. zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy
  2. zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  3. zgłoszenia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • sporządzanie dokumentacji technicznej
 • inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
 • doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami
 • usuwanie "dzikich wysypisk" odpadów zawierających azbest
 • przeprowadzanie pomiarów i badań laboratoryjnych:
  1. pomiary stężeń włókien azbestu w powietrzu na stanowisku pracy
  2. pomiary stężeń włókien azbestu w środowisku
  3. identyfikacji azbestu w próbce materiału budowlanego.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Aby zadać pytanie, możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego.